BEDRIJVEN

WIJ ZIJN EEN BEDRIJF

 

De Leefstijlpraktijk kan ondernemingen helpen een verstoord evenwicht te herstellen. Wij kijken naar het geheel op de werkvloer, bij het management én naar de mensen individueel.

Mensen werken steeds langer door en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid en creativiteit van organisaties en haar mensen. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven, hebben meer werkplezier en zijn op de juiste weg…

De Leefstijlpraktijk wijst u de weg en helpt deze in te richten naar duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Wij zullen je ondersteunen in:

  • voorlichting aan je medewerkers
  • in kaart brengen risico’s, zowel op de werkvloer als in individuele processen
  • inrichten gezonde werk-cultuur, naar behoefte en beleid van de onderneming
  • ondersteunen beleids- en cultuur verandering om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken
  • motivatie en gerichte begeleiding in doelgerichte veranderingsprocessen
  • therapie, waar dat nodig en/of gewenst is (m.b.t. gezondheid en emotionele processen)
  • meten, analyseren, begeleiden en rapportage over de voortgang

Lees hier meer over de subsidie mogelijkheden.

Alleen ga je wellicht sneller, samen kom je verder…