Leefstijl begeleiding

Leefstijl begeleiding

Na de meting ontvang je het rapport in een pdf met tips en adviezen en eventueel een vertaling van de toelichting.

Daarna zijn er in de basis 3 vervolgopties:

  1. Meting en Rapportage:
   Je ontvangt het rapport van de meting en gaat zelf mee aan de slag.
  2. Voedingssupplement op maat:
   Je wilt graag een HCK® recept voor een voedings supplement op maat voor jou gemaakt op basis van de meting.
  3. Begeleiding
   1. Je wilt graag een toelichting uitgewerkt hebben in een behandelplan, waar je zelf mee aan de slag kunt, mét of zonder supplement op maat.
   2. Je wilt graag een behandelplan en leefstijlbegeleiding gedurende een periode (met een app en meet apparaat mee naar huis). Je download dan een app en kunt thuis zelf meten, met een kleine, draagbare HRV meter voor langdurige metingen.  Binnenkort beschikbaar.

Ad. 1  Zelf aan de slag met de rapportage

Het uitgebreide rapport bevat toelichting per onderdeel en een kort supplement advies. Indien er al klachten zijn, of indien er al onderzoek door een arts is gedaan kan dit rapport zorgen voor extra inzicht of bevestiging van andere onderzoeken. Soms is dat voldoende.

Een onderdeel is grafisch weergegeven met een toelichting.
Dit is een voorbeeld van een deel van de samenvatting:

Ook kan je al bezig zijn met gezondheid en leefstijl en preventief willen weten wat je nog kunt bijsturen. Ook daarvoor leent deze uitslag zich heel erg goed.

Een andere mogelijkheid is dat je deze uitslag meeneemt naar een therapeut en/of arts om bepaalde vervolgonderzoeken te laten doen. Stel bijvoorbeeld dat de schildklier een disbalans (over of onderfunctie) laat zien, dan kan je bij een huisarts de bloedwaarden laten bepalen en met hem/haar het vervolg bespreken.

Ad. 2  Recept voor supplement op maat (HCK®)

De uitkomst van de meting – al dan niet in combinatie met een consult – leent zich heel goed om een recept samen te stellen, waarbij het uitgangspunt is om het evenwicht in het lichaam te herstellen (indien er een disbalans is) en te korten aan te vullen.

HCK® is de afkorting voor  HydroCellKey en betekent zoiets als de “sleutel” naar de cel”. De naam is er van afgeleid van de unieke uitstraling van de HCK® Micronutriënten.

Dit supplement wordt samengesteld op basis van de uitkomst van de meting en bevat alles dat je lichaam op dit moment nodig heeft om zichzelf beter te onderhouden en de processen te optimaliseren en energie vrij te maken. Kortom: de stofwisseling wordt verbeterd.

Het bijzondere aan HCK® is dat elke micronutriënt in één pure plantaardige drager (guargom) wordt verwerkt en gedroogd. Het granulaat heeft daardoor de eigenschap dat het zwelt en een colloïdale (gelatineuze) vorm krijgt, zodra het met vloeistof is in aanraking komt.

Er ontstaat een colloïdale film, die de absorptie-eigenschap verbetert;
hierdoor is de opname van de HCK® micronutriënten zo goed, dat ze heel dicht in de buurt komt van het eten  van groenten en fruit. De macronutriënten worden gedurende 4 tot 6 uur ononderbroken en gelijkmatig opgenomen in het lichaam. Zo krijgt je lichaam een gelijkmatige en langdurige verzorging.

Het suppletie recept

Op basis van de meting wordt een voorstel gedaan voor een compleet recept van voedingstoffen (incl. alle co-factoren), zodat je in één keer klaar bent.

Mochten we het nodig vinden, op basis van een gesprek of persoonlijke voorkeur, kunnen we het recept aanpassen. Dat kan inhouden dat we bepaalde stoffen nog toevoegen, of ophogen qua dosering. Ook kunnen we er stoffen uithalen of eventueel de hoeveelheid inhoudstoffen aanpassen, zodat de prijs gunstiger wordt (dan blijft het recept in tact).

Het recept ziet er dan als volgt uit :
(dit is een voorbeeld voorbeeld; de prijs is afhankelijk van de inhoud)

Ad. 3  Consult en behandelplan

Wanneer het rapport meerdere aanknopingspunten bevat en er een complexer beeld ontstaat, kan het lastig zijn om prioriteiten te zien. Wat is oorzaak en wat is gevolg en dus: waar begin ik.

In zo’n geval kan het heel zinvol zijn om samen te gaan zitten om een beter beeld te krijgen van eventuele symptomen of aandoeningen. Hierdoor kan je de uitkomsten gebruiken om volgorde aan te brengen in welke stappen je kunt zetten om gezonder te gaan leven.

Hier kan voeding en andere leefstijl aspecten in betrokken worden. Je hebt dan een beter handvat om te werken. Na 3 maanden of 6 maanden kan je dan een controle meting doen.

Het behandelplan bestaat dan uit één of 2 A4-jtes met een uitgebreide toelichting op het rapport van de meting, en aanvullende bevindingen op basis van het consult, met eventueel aanvullende leefstijl adviezen.

Ad. 4 Online Leefstijlbegeleiding

Binnenkort is het mogelijk om een klein meet apparaat mee te nemen naar huis en via een app regelmatig de meet resultaten door te sturen, voor controle en bijsturing.