Gezondheidsthema’s

Gezondheidsthema’s

Neem regie over je leven en je gezondheid en je gaat je aanzienlijk beter voelen. Je voelt je geen hulpeloos slachtoffer en moet overal deskundige hulp voor inroepen. Bovendien ken je jezelf het best. Alleen het feit dat je besluit om het heft in handen te nemen doet al iets met je gezondheid en fitheid.

Je voelt je zelfstandig en autonoom en je weet waar je sterke en zwakke punten liggen. In gesprek met een arts of therapeut ben je gelijkwaardig gesprekspartner. Je kunt vragen stellen en zelf beslissingen nemen op basis van aanvullende informatie en/of onderzoeken.

In onze metingen komen waarden naar voren die gebaseerd zijn op een aantal waardevolle thema’s. Klik op deze onderwerpen die centraal zijn in de meting en rapportage: