Voedingssupplement – HCK©

Een voedingssupplement op maat (HCK®)

De uitkomst van de meting – al dan niet in combinatie met een consult – leent zich heel goed om een recept samen te stellen, waarbij het uitgangspunt is om het evenwicht in het lichaam te herstellen (indien er een disbalans is) en te korten aan te vullen.

Wat is HCK©?

HCK® is de afkorting voor  HydroCellKey en betekent zoiets als de “sleutel” naar de cel”. De naam is er van afgeleid van de unieke uitstraling van de HCK® Micronutriënten.

Dit supplement wordt samengesteld op basis van de uitkomst van de meting en bevat alles dat je lichaam op dit moment nodig heeft om zichzelf beter te onderhouden en de processen te optimaliseren en energie vrij te maken. Kortom: de stofwisseling wordt verbeterd. Een voedingssupplement op maat - HCK©

Het bijzondere aan HCK® is dat elke micronutriënt in één pure plantaardige drager (guargom) wordt verwerkt en gedroogd. Het granulaat heeft daardoor de eigenschap dat het zwelt en een colloïdale (gelatineuze) vorm krijgt, zodra het met vloeistof is in aanraking komt.

Er ontstaat een colloïdale film, die de absorptie-eigenschap verbetert;
hierdoor is de opname van de HCK® micronutriënten zo goed, dat ze heel dicht in de buurt komt van het eten  van groenten en fruit. De macronutriënten worden gedurende 4 tot 6 uur ononderbroken en gelijkmatig opgenomen in het lichaam. Zo krijgt je lichaam een gelijkmatige en langdurige verzorging.

Het recept voor een voedingssupplement op maat

Op basis van de meting wordt een voorstel gedaan voor een compleet recept van voedingstoffen (incl. alle co-factoren), zodat je in één keer klaar bent.

Mochten we het nodig vinden, op basis van een gesprek of persoonlijke voorkeur, kunnen we het recept aanpassen. Dat kan inhouden dat we bepaalde stoffen nog toevoegen, of ophogen qua dosering. Ook kunnen we er stoffen uithalen of eventueel de hoeveelheid inhoudstoffen aanpassen, zodat de prijs gunstiger wordt (dan blijft het recept in tact).

Het recept ziet er dan als volgt uit :
(dit is een voorbeeld voorbeeld; de prijs is afhankelijk van de inhoud)

Kosten van een recept op maat

Op basis van de meting wordt een analyse gemaakt en wordt een inschatting gemaakt van de tekorten in het lichaam of de voedingsstoffen die nodig zijn voor bijsturing en/of herstel. Ook alle co-factoren worden daar in meegenomen.

De meest ideale samenstelling kan qua kosten nogal verschillen per persoon. Toch is het mogelijk om de kosten aan te passen aan het budget. In overleg wordt gekeken hoe het meest ideale recept er uit ziet en dan of het budget past of dat het recept naar beneden of naar boven bijgesteld kan worden. Ook kun je kiezen uit 30 dagen, 60 dagen, 90 of 120 dagen. Eveneens is de dagprijs zichtbaar.