Toxinen (belasting)

Toxinen (gifstoffen belasting)

Met Toxinen bedoelen wij alle giftige stoffen, die het lichaam niet van nut, doch eerder een belasting vormen voor een goede gezondheid en een belemmering zijn voor het goed kunnen onderhouden van het lichaam en haar organen en functies.

Cilantro (verse koriander)
Verse koriander helpt met detox van zware metalen.

Er zijn verschillende gifstoffen die een belasting vormen. Denk aan exorfinen (van bepaalde voeding, vooral bij LeakyGut), mycotoxinen (afvalstoffen van o.a. schimmels),  exotoxinen (giftige eiwitten, uitgescheiden door bacteriën), zware metalen en stralingsbelasting (EMF velden).

Deze toxinen/gifstoffen kunnen we herkennen in de Vieva-meting:

    1. Zware metalen
    2. EMF belasting

Ad. 1 Zware Metalen

‘Zware metalen’ is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Ze kunnen in voedsel en vervolgens in je lichaam terechtkomen. Een teveel aan zware metalen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ze komen bijvoorbeeld in het milieu terecht door metaalwinning en -opslag, verfproductie en verbranding van kolen en afval.

Zware metalen zitten soms in meststoffen. Lood kan ook afkomstig zijn uit loden waterleidingen in oude huizen en loodhoudende benzine. Tin zit in blik. Een coating aan de binnenkant van het blik zorgt ervoor dat het tin niet in het voedsel terecht komt.

Zware metalen hechten zich aan klei. Zo komt de vervuiling ook in de rivieren, oceanen en uiteindelijk in vissen terecht. Planten nemen zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer. Daardoor kunnen vlees en andere dierlijke producten ook zware metalen bevatten.

Wanneer deze belasting te groot is, blijkt dat uit de meting. In zo’n situatie is het wenselijk om de metalen uit te geleiden. D.m.v. chelatie.

Een voorbeeld recept (ook preventief) is hier opgenomen.

Ad. 2 EMF Belasting

De blootstelling aan elektromagnetische straling en straling van mobiele telefoons blijft toenemen in onze omgeving. Elektromagnetische golven worden draadloos door de lucht verzonden.

Ze worden gebruikt in radio- en televisiezenders, mobiele netwerken, data- en directionele radio, amateur- en CB-radio, brandweer, politie, taxi en industrie, radar en leger, post en satelliet, beveiligings- en alarmsystemen, draadloze telefoons, smartphones, pc’s ´s, tablets, babyfoons, magnetrons, alarmsystemen, verbruiksmeters, speelgoed en vele andere apparaten.

In je eigen huis of appartement moet altijd speciale nadruk worden gelegd op een omgeving met weinig straling. Veel stralingsbronnen in huis zijn meestal overbodig en kunnen worden vermeden, vooral in het slaapgedeelte.

Wat kan je hieraan doen?

Enerzijds kan je je energieveld versterken, anderzijds kan je de omgeving neutraler maken. Zeker in de slaapkamer. Je kunt ‘s nachts de wifi uitzetten en ook de elektrische apparaten verwijderen uit de slaapkamer. Zeker niet de mobiel op je nachtkast neerleggen of opladen in de buurt van het bed.

Ook kan je een ketting met orgonite dragen of een orgoniet-object in de woonkamer en/of slaapkamer neerzetten. Dit creëert een orgonveld, dat de straling meer of minder kan neutraliseren.