Het Hart

Het Heilige Hart

Het hart is veel meer dan een orgaan dat bloed rondpompt. Het staat centraal in het verwerken van de impulsen van de zintuigen en de eigen waarneming. Het hart neemt zelf waar en bepaalt welke signalen er toe doen en welke niet. Slechts fractie wordt toegelaten voor interpretatie. Het hart anticipeert ook in een fractie van een seconde. Het ritme van de hartslag varieert en laat zien hoe goed (of minder goed) het hart het zenuwstelsel kan bijsturen bij stress.

Ons dagelijks leven staat vol van spannende en stressvolle situaties. Dus het is van belang te kijken of deze niet overheersten, waardoor het hart en het lichaam over belast raken.

Energie balans
Emoties en Hartslag bepalen in sterke mate de regelcapaciteit van het hormoonsysteem.

Het parasympatische deel van het zenuwstelsel zorgt voor ontspannen en herstel in het lichaam. Vooral ’s nachts is het van belang dat de slaap diep genoeg is en het lichaam op rust kan komen. Met de Hart Ritme Variatie kunnen we meten of het lichaam nog voldoende rust krijgt aangeboden en of het nog kan ontspannen.

Hart Ritme Variatie (HRV)

Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit noemen we hartritme variatie (HRV).

De HRV geeft ons belangrijke informatie over onze vitaliteit en veerkracht maar ook over de toestand van het lichaam op dit moment.

HRV meting
De Hart Ritme Variatie meet de afstand tussen de hartslagen en de intensiteit van de hartslagen en haalt hier informatie uit over de regelcapaciteit van het lichaam.

De HRV is een meet waarde om de regelcapaciteit van het hart in kaart te brengen en of de sympathicus en parasympaticus goed reageren op emoties en dus hormonen goed kunnen aansturen.

Wat kan afgelezen worden aan de Hart Ritme Variatie:

HRV
Hart Ritme Variatie als meting van de regelcapaciteit van het hart.

Dan is de Hartcoherentie een techniek om rust en focus in het lichaam te brengen. Hierbij speelt ademhaling en mindfulness een belangrijke rol.