ONZE MISSIE & HOE WERKEN WIJ?

De Leefstijlpraktijk

Gezondheid is kostbaar. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. De Leefstijlpraktijk wil jou – als mens – weer in je kracht helpen. Op een heel praktische manier; door je te informeren, te motiveren en te inspireren. Daar begeleiden en adviseren we je in. Op een natuurwetenschappelijke, holistische en energetische manier. Het gevoel en verstand weer in balans. Zodat je intuïtie weer wordt aangescherpt en je beter weet wat bij jou past. De Leefstijlpraktijk met diverse trainingsruimtes is gevestigd in het landelijke Geesteren, de Milt 8.

Angela Reuver

Angela Reuver wil als yogadocent en orthomoleculair- en energetisch therapeut mensen inspireren op zoek te gaan naar hun eigen levenspad. Gezondheid is voor haar: bewustwording & leefstijl. Persoonlijke groei maakt dat mogelijk en zij wil dit graag met je delen, om je zo op weg te helpen en te ondersteunen in het bereiken van je doel.

Daniël Niks

Daniël Niks wil als personal trainer graag mensen helpen fysiek fit te worden en te blijven. Hij is gespecialiseerd in High Intensity Training. Een trainingsvorm, waarbij een half uur trainen per week intensief trainen de basis is om een gezonder leven na te streven en eventueel ook gewicht te verliezen.

-JOUW PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IS JOUW PAD. OF JE HET NU BEWUST GAAT, OF NIET-

Hoe werken wij?

Wij werken holistisch, preventief en vooral ook leefstijl en gezondheid corrigerend. Dit vraagt om een andere benadering dan bij een arts of doorsnee therapeut. Indien klachten bij een huisarts zijn neergelegd willen wij dat graag, van te voren, weten aangezien de behandelingsverantwoordelijkheid bij de huisarts ligt. Vaak is in goed overleg een behandelmethode op elkaar af te stemmen.

Sommigen van ons hebben al jarenlang sluimerende, chronische klachten, zijn al jarenlang in toenemende mate vermoeid. Wij gaan samen een traject in van leefstijl veranderen. Dat is niet altijd rechtlijnig of eenvoudig en er is geen quick fix. Niet zelden zijn hier ook in meerdere of mindere mate depressieve klachten bij betrokken, verminderde of helemaal geen plezierbeleving meer. Dit vraagt om een andere – niet vrijblijvende – aanpak:

De Leefstijlpraktijk werkt volgens de volgende richtlijnen:

1.
Om er achter te komen wat er aan de hand is, is het nodig om veel te vragen. Ook veel persoonlijke vragen. Wij willen graag alles weten. Geen detail is onbelangrijk. De omgeving moet veilig en vertrouwd aanvoelen. Geef het alsjeblieft aan, als dat voor jou niet zo is.

2.
Natuurlijk is elk gesprek bij ons vertrouwelijk en hanteren wij geheimhoudingsplicht. Ook gaan wij vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. Deze kun je ten allen tijde opvragen en/of inzien.

3.
Wij kijken naar alle leefstijl-aspecten, dat betekent dat elk onderwerp dat leefstijl raakt besproken kan worden in onze begeleidingsgesprekken & consults. Niet alleen voeding en/of beweging. Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van de vraagstelling.

4.
Wij maken afspraken in onze begeleidingstrajecten, waarvan wij ook verwachten dat die worden nagestreefd. Mochten er redenen zijn of omstandigheden, waardoor dit niet lukt bespreken we dit opnieuw. De intentie moet er wel zijn.

5.
Je komt met de wens om een doel te bereiken. Dat betekent dat je niet door kunt gaan op de oude weg, maar dat er dingen veranderd moeten worden. Dit kunnen andere veranderingen zijn dan je vooraf verwacht. Het kan tegenvallen om de verandering door te voeren. Echter waar een wil is, is een weg.

6.
In het traject bestaat de verleiding om je te blijven richten op het doel, waarmee je bij ons kwam. Echter wij vragen je al snel om het doel los te laten en je te richten op het proces. Wij bewaken het doel voor je. Het komt het traject niet ten goede wanneer je doelgericht blijft werken. Zeker in combinatie met een tijdsfactor. Dit roept extra stress op. En dat helpt niet.

7.
Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het hele traject en ook voor de resultaten. Dat houdt in dat je ook trots mag zijn op wat je bereikt. Wij ondersteunen slechts. Dit houdt ook in dat we je zullen aanspreken op je eigen verantwoordelijkheid. Het is jouw traject. Wij passen ons aan, aan jouw tempo.

8.
Respect en liefde
voor jou voor het vak leefstijl, wat eigenlijk leven betekent – bindt ons gedurende onze samenwerking. Wij zullen ons met ons hele Zijn en naar beste vermogen voor je inzetten. Het lijkt ons logisch dat jij hetzelfde doet voor jezelf (en ook een beetje voor ons). Ga het proces aan.

9.
Wij proberen de afspraken zo goed mogelijk te plannen en te combineren. Dat lukt echter niet altijd. Soms lukt het om een vervanger te vinden. Als dat niet lukt, of je kunt zelf niet, dan bieden we je -indien mogelijk- een alternatieve datum/tijd. Of ondersteunen wij je telefonisch, via mail of skype. Mocht ook dat niet lukken, slaan we een week over (je kunt altijd zelfstandig trainen met een trainingsschema dat we dan voor je klaar leggen). De betalingsverplichting staat voor de totale begeleiding en wordt niet beïnvloed door een afspraak die een keer niet doorgaat.

10.
Wij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Deze ligt steeds bij jou. Wanneer wij merken dat je leunt of het proces niet aan wilt gaan, maken wij dat uiteraard bespreekbaar, het kan namelijk ook een onbewust patroon zijn. Mocht het dan nog niet lukken, dan nemen wij afscheid van elkaar. 
Lopende betalingsverplichtingen blijven dan bestaan.

Mocht je ondanks alle goede zorg en getroffen voorbereidingen om dat te voorkomen, toch klachten hebben? Wij zouden het op prijs stellen wanneer je de klacht eerst bij ons neerlegt, zodat wij deze samen kunnen oplossen. Mocht dat niet lukken: wij zijn lid van de beroepsvereniging en er is een tuchtcommissie die bemiddelt bij geschillen. Vraag ernaar.

-AANDACHT VOOR JE LEEFSTIJL VANDAAG, IS JE GEZONDHEID VAN MORGEN-

Algemene voorwaarden