PROGNOS

Diagnose en Voorgangsbewaking

 

Prognos is een computergestuurd meetsysteem voor diagnose en behandeling van chronische klachten. Het is het originele systeem van de Russische ruimtevaart! Het is een unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie. Systematisch wordt de oorzaak van klachten vastgesteld en de optimale therapie bepaald. Prognos is DIN EN ISO gecertificeerd volgens de nieuwste normen van 2017.

Prognos is een uit de ruimtevaart geneeskunde afkomstig meetsysteem, waarvan in deugdelijk wetenschappelijk onderzoek, onder andere aan de Portland State University te Oregon is aangetoond dat de metingen betrouwbaar zijn. Zie www.pubmed.com:Colbert,Oregon voor het originele onderzoek, of download het hele onderzoek.

PROGNOS is een computeranalyse systeem voor de gezondheid. Dit systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoord zijn, waardoor dit is ontstaan en waarmee deze storing op te heffen is. Het is een unieke combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse logica, waar men graag wil weten door meten met behulp van moderne computertechnologie en microchips. Het doel is de oorzaak van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden, waardoor het evenwicht hersteld wordt en klachten definitief verdwijnen.

Meridianen

Op de begin en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald. De 24 hoofdmeridianen (links en rechts 12), zoals de Chinezen die beschrijven, hebben ieder een relatie met een bepaald orgaan, een gebitselement, een emotie, een lichaamsstelsel, een chakra, een energiestroom in het verloop van de meridiaan en een deel van het bewegingsapparaat.

Een stagnatie van de energiestroom in een meridiaan heeft gevolgen voor alle onderdelen van de gerelateerde gebieden.

Welke verschijnselen het sterkst optreden of welke gebieden het ernstigst worden getroffen kan van individu tot individu sterk verschillen. In elke meridiaan kan een volheid (exces) of een leegte hebben (deficiëntie) optreden. Een exces of een deficiëntie heeft specifieke gevolgen voor de desbetreffende meridiaan. Dit kunnen we duidelijk constateren aan de hand van de corresponderende emoties die optreden. De hoofdemotie van, bijvoorbeeld, de galblaas-meridiaan is verbittering, een energetische volheid veroorzaakt schuldgevoelens, terwijl een energetische leegte woede stimuleert. Het positieve kenmerk van de galblaasenergie is nadenkend. Elke meridiaan correspondeert met een van de 13 chakra’s, zoals die zich in dit aquariustijdperk representeren. Een geblokkeerde energie van een meridiaan zou kunnen duiden op een storing in het corresponderende chakra.

Wil je meer over de meridianen weten, klik dan (binnenkort) hier >>

Techniek.

Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen. De meetruis wordt weggefilterd en de computer berekent de meridiaanwaarde.

Het meetbereik gaat van 20 k Ohm tot 60.000 k Ohm, waardoor het ook mogelijk is om zwaar zieke patiënten te meten. De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand. Bij een weerstand van 1000 k Ohm is de meetduur 18 mseconde. Bij een weerstand van 20.000 k Ohm is de meetduur 150 mseconde. De stroombelasting op de huid is 455 miljardste Wattseconde.

Hierdoor worden de cellen tijdens de metingen niet beïnvloed, wat bij andere systemen wel het geval is. Het systeem heeft een meetafwijking van 0,25% (absolute reproduceerbaarheid vgl. Prof. F. Popp; Erfahrungsheilkunde, januari 2002). In tegenstelling tot de meeste andere systemen wordt het acupunctuurpunt niet mechanisch of elektrisch belast. De meetstroom bedraagt slechts 0,4 microampère, en de meetstift is verend gelagerd, waardoor de meetdruk altijd 80 gram altijd constant en de meting volledig reproduceerbaar is. Door de minimale mechanische druk en de zeer geringe meetstroom is een optimale betrouwbaarheid en dus herhaalbaarheid van de meting gewaarborgd. Er is in de omgeving van het apparaat geen elektrosmog door het gebruik van een 1,5 volt accu. Dankzij deze factoren zijn de meetgegevens objectief en reproduceerbaar.

Grafieken en interpretaties (Software)

Alle meetwaarden worden door de computer bewerkt en daarna met wiskundige algoritmen omgezet in grafieken. De basis van de Prognos-software wordt gevormd door 20 miljoen meetreeksen, waarmee de norm voor patiënten geslachts en leeftijdspecifiek is gedefinieerd. Op het beeldscherm is daardoor zeer nauwkeurig te zien welke meridianen aan de normen voldoen en welke te veel of te weinig energie hebben.

een aantal grafieken en meetresultaten

De eerste meting betreft altijd een hoofdmeting. Deze meetreeks van de 12 hoofdmeridianen duurt ongeveer 1 minuut. De hoofdmeting geeft inzicht in de conditie van de patiënt in gecompenseerde toestand – dat is de toestand waarin de patiënt verkeert als deze de praktijk binnenkomt en het lichaam de verstoringen zo veel mogelijk heeft gecompenseerd. Een deel van deze compensatie kan worden opgeheven door stimulering van het acupunctuurpunt Du Mai 20 (boven op het hoofd) met een speciaal ontwikkelde biokam. Met deze “provocatie” wordt tijdelijk veel energie toegevoegd ( op gang gebracht), waarna een tweede meting plaatsvindt. Door nu de vervolgmeting te vergelijken met de hoofdmeting kan worden vastgesteld waar de energiestroom is geblokkeerd en waar zich de grootste blokkeringen daadwerkelijk bevinden.

In de loop van de behandelingen kunnen alle grafieken over elkaar heen worden geprojecteerd. Met behulp van de therapiecontrole van Prognos hebt u dan een permanente bewaking van het verloop van de genezing. Dit houdt in dat u met Prognos beschikt over een kwaliteitscontrole van de therapie.

Zodra vaststaat wat er is verstoord, kan door middel van vervolgmetingen met Diagnose Frequentie Spectra worden bepaald waardoor deze verstoring is opgetreden. Daarna wordt er met Therapie Frequentie Spectra gemeten om te zien waarmee deze verstoring(en) op te heffen is (zijn). De diagnose- en therapiesignalen worden toegdiend via een hoofdtelefoon. Op het beeldscherm verschijnt heel duidelijk welke oorzaken dienen te worden behandeld.

 

Lijkt dit je wat en wil jij graag meer informatie over onze werkwijze ?
Informeer naar de mogelijkheden in de Leefstijlpraktijk of beter nog, maak een afspraak:

info@leefstijlpraktijk.nl of bel 06-51250804