VERZUIMPREVENTIE

Werkstress en ziekteverzuim

Wist u dat maar liefst één op de zeven werknemers last heeft van werkstress? En deze tendens is stijgend! Een verstoorde werk-privébalans zorgt voor gezondheidsproblemen en… dus ook voor ziekteverzuim.

Het loont écht, zowel voor werkgevers als ook voor werknemers, om bewust om te gaan met gezondheid. Een gezonde levensstijl zoals sporten, gezonder eten, goed letten op zware werkzaamheden en stoppen met roken zorgt direct voor meer energie op de werkvloer. Bovendien is de toekomst van een bedrijf de optelsom van de inspanningen van de medewerkers.

Minder verzuim en meer plezier: ‘Zo houden we het werk langer vol’

Werken aan een gezonde leefstijl geeft werkgever en werknemer de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen, samen te werken aan meer werkplezier en duurzame inzetbaarheid op de ‘werkvloer’. Het hoeft geen betoog dat ook het werkklimaat en de bedrijfscultuur een belangrijke voorwaarde vormen voor deze optimale werkomgeving. Ook daar ondersteunen wij in.

Voorlichting & Advies

Wij kunnen u en uw medewerkers informeren, tips geven en motiveren en/of begeleiden. Een gezonde leefstijl na streven is in het belang van iedereen, ook voor u als werkgever. Dit doen wij in de vorm van presentaties, advies voor bedrijfskantines en individuele vragen lijsten.

We kunnen ook een stapje verder gaan

De Leefstijlpraktijk kan door middel van een bedrijfsscan onderzoeken én inzicht geven waar de gezondheidsrisico’s liggen binnen uw bedrijf. Vervolgens presenteren wij een voorstel voor verbetering , indien gewenst is het mogelijk deze direct in te voeren. Voor de medewerkers hanteren wij objectieve metingen om de huidige situatie en de risicofactoren in kaart te kunnen brengen, maar ook de voortgang te kunnen meten en rapporteren, zoals bijvoorbeeld:

– HRV meting
– EEG meting
– en wat meer subjectievere meetinstrumenten; vragenlijsten en interviews

Bedrijfsscan

In een oriënterend gesprek maken we een inventarisatie. Samen bepalen we vervolgens welke onderwerpen, variërend van verzuimrisico’s en verzuimbeleid tot personeelsbeleid en arbeidsrisico’s, in de bedrijfsscan worden opgenomen.

Een bedrijfsscan geeft inzicht in de verbeterpunten voor de organisatie. Met de bedrijfsscan is het ook mogelijk gezondheidsrisico’s van medewerkers door individuele leefstijl in kaart te brengen. Met gerichte en meetbare doelstellingen gaan we aan de slag. De leefstijlpraktijk biedt ook opleidingen aan om leidinggevenden te leren verzuimrisico’s tijdig te herkennen en aan te pakken.

Synergie en samenwerking

Creativiteit is nodig om een effectief team samen te stellen, dat klaar is voor de uitdagingen die een organisatie vandaag de dag tegenkomt. Ook dit komt terug in onze trainingen.

Individueel Gezondheidsplan

In een Individueel Gezondheidsplan staan persoonlijke aanwijzingen, afspraken en intenties die samen met een werknemer zijn opgesteld. Er wordt gekeken naar motivatie en mogelijke blokkades die een rol kunnen spelen. Dit kan ook zinvol zijn bij een persoonlijk ontwikkelingsplan. Samen wordt gekeken naar haalbare en gewenste veranderingen in de leefstijl van een werknemer. Dit kan worden toegevoegd aan periodieke functioneringsgesprekken om de opvolging mogelijk te maken. Hierin wordt eventueel ondersteuning geboden in de vorm van begeleiding op maat.

Begeleiding op maat

Om het persoonlijk gezondheidsplan te kunnen opstellen en opvolgen zijn individuele gesprekken nodig. Dat kan voor alle medewerkers, maar ook voor de medewerkers met een risico profiel. Dit kan de ondersteuning zijn die mensen nodig hebben om hun leefstijl in de goede richting te sturen en bij te dragen aan de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid hierin.

Een goede gezondheid vormt de basis! Als deze basis solide is volgt vanzelf creativiteit, werkplezier, initiatief en verantwoordelijkheid. Het logische gevolg hiervan is de juiste inzet.

Hiermee geeft u als werkgever een goede impuls aan de individuele gezondheid van werknemers. Bovendien kan het een onderdeel uitmaken van een verzuimpreventieprogramma.

Beloon een werknemer die bewust met een gezonde leefstijl aan de slag gaat!

EEN GEZOND MENS HEEFT WEL 1000 WENSEN, EEN ZIEK MENS MAAR 1…