KINDER en TIENER YOGA


Kinder- en tiener yoga is enorm in opkomst. Onze wereld wordt steeds onoverzichtelijker en sneller. Door alle prikkels van buitenaf is het voor veel kinderen en jongeren vaak moeilijk om rust en harmonie in zichzelf te vinden.

Dit kan zich uiten in druk en beweeglijk gedrag en concentratie problemen. Wat kunnen we doen om in dit proces een ondersteuning te bieden, is de diverse invalshoeken/technieken van yoga introduceren.

Denk hierbij aan:

 • Yogahoudingen/ bewegingen te introduceren en dit te onderbouwen met kennis over het belang hiervan voor goede fysieke en mentale ontwikkeling.
 • Ontspanningsoefeningen spelenderwijs en creatief aan te bieden, zodat deze de kinderen ondersteunen in hun leerproces en in specifieke situaties, zoals voorafgaand aan een toets.
 • Ademtechnieken en adembewustzijn te cultiveren, de invloed hiervan op de emoties begrijpen en dit kunnen overbrengen aan kinderen (rust en onrust).
 • Concentratie oefeningen te verweven met lesstof of spel: hiermee wordt kinderen handvatten geboden om zich optimaal te ontplooien in de onderwijssituatie en worden groepen meer ontvankelijk voor leren.
 • Visualisatie oefeningen aan te bieden om kinderen te stimuleren tot leren door de fantasie aan te spreken.

Tijdens de lessen krijgen de kinderen uitgebreid de ruimte om hun ervaringen te delen: wat hebben ze gevoeld of gezien? Ook hun eigen inbreng wordt aangemoedigd: na een aantal lessen heeft ieder kind wel een favoriete oefening die het samen met de andere kinderen wil doen en dan natuurlijk zelf voor mag doen! Centraal staat dat het kind zichzelf kan en mag Zijn!

Bovendien zorgt Yoga voor kinderen ervoor dat:
· de algehele gezondheid en het uithoudingsvermogen verbeteren;
· flexibiliteit, kracht, balans en coördinatie toenemen;
· een verkeerde houding gecorrigeerd wordt;
· de spieren soepel blijven;
· emoties beter verwerkt worden;
· concentratie, zelfvertrouwen, eigendunk en zelfexpressie groeien.

Doordat meerdere zintuigen aangesproken worden ontstaat er een beleving die met het hele lichaam waargenomen wordt en die het natuurlijke leerproces ondersteunt. Daarnaast lenen de  yoga-technieken zich uitstekend voor het bevorderen van het groepsgevoel en de sociale interactie tussen kinderen.

De verschillende technieken vergroten de mogelijkheden voor kinderen om:

 • vertrouwd te raken met de eigen innerlijke wereld
 • zelfvertrouwen te krijgen
 • zich te ontspannen
 • motorische vaardigheden verder te ontwikkelen
 • de eigen fantasie aan te spreken
 • het respect voor zichzelf en elkaar te vergroten

Leeftijd van de kinderen 7 t/m 12 jaar.

Download hier de uitgebreide informatie voor ouders.

 

Lijkt dit je wat en wil jij graag meer informatie?
Informeer naar de mogelijkheden in de Leefstijlpraktijk of, misschien sneller nog, maak een afspraak: info@leefstijlpraktijk.nl of bel 06-51250804

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren