Over gezondheid

Over gezondheid

Gezondheid is een status van welbevinden. Deze is continue in beweging en afhankelijk van interne en externe factoren. Gezondheid is voor een groot deel een optelsom van aandacht voor je lichaam, het voelen van emoties, een goede mindset en een ondersteunende omgeving.  Dit kan de input zijn voor goede beslissingen, die een gezond, evenwichtig lichaam ondersteunen dat goed in staat is om zichzelf te onderhouden.

Aandacht voor je lichaam

Heel belangrijk voor gezondheid is een mindset die afgestemd is op awareness (lichaamsbewustzijn) en verbinding met emoties (gevoel). Je verstand alleen maakt rationele keuzes, vaak ook nog uit externe bronnen, terwijl je gevoel veel beter is afgestemd op wat jij op dit moment nodig bent. Bovendien is het eveneens van belang om in het moment te voelen hoe je reageert op uiterlijke omstandigheden. Ben je in staat om emoties te verwerken of negeer je ze, waardoor ze gaan blokkeren? Energie wil stromen.

Aandacht voor je lichaam

Voelen van emoties

E-moties is Energie- in motie, in beweging. Een emotie is niets anders dan een impuls van energie, met als doel een boodschap over te brengen aan een deel van het lichaam. Het is de taal van het lichaam aan zichzelf. Het vertaalt hoe jij een situatie ervaart: als plezierig of als bedreigend. Het lichaam reageert daarop, zodat je kunt anticiperen op de situatie. Het is niet de bedoeling om emoties – hoe vervelend ook – vast te zetten. Ook is het goed om te beseffen dat elke emotie niet langer dan 10 seconden voelbaar is en altijd volgt op een gedachte. Dat betekent dus ook, dat wanneer je in een staat van een emotie blijft – zeg bijv. angst – dat je deze zelf vasthoudt, door gedachten te herhalen. Terwijl de situatie mogelijk allang voorbij is.

Een goede mindset

De mindset is van belang om te beseffen dat het lichaam een tempel is, bedoeld voor je spirituele ontwikkeling en ontwikkeling van bewustzijn. Hiervoor geeft je lichaam je aanwijzingen, soms fluisterend, soms schreeuwend. Elk gebied in het lichaam wordt vertegenwoordigd door een bewustzijnscentrum en dus ook aangestuurd. Aanwezigheid in je lichaam geeft je informatie en helpt ook energie (en dus genezing/heling) te sturen naar die delen van je lichaam die aandacht nodig zijn.

Een goede mindset

Een ondersteunende omgeving

De omgeving waarin je verkeert of waar je je dagelijks bevind kan ondersteunend of belastend zijn. Dat kan op heel veel fronten. Het kan zijn dat je makkelijk in verbinding staat met toxines en deze binnenkrijgt. Het hoeft geen betoog dat deze een extra uitdaging vormen om gezond te blijven.

Ook een omgeving waar veel conflict is, of waar je je niet prettig voelt kan je een extra uitdaging ervaren. Dat kan positief zijn, of niet zo positief. Wanneer je dit ziet als een uitdaging en de oplossing in jezelf zoekt, is het een mogelijkheid om te groeien. Wanneer het meer is dan je aan kunt, is het een belasting voor je systeem en je lichaam. Dan kan het behulpzaam zijn om een andere omgeving te zoeken.

Ondersteunende omgeving