THERAPIE

Onze werkwijze is uniek en persoonlijk. Per client. Per aandoening.

Wij werken als therapeut, coach, begeleider, inspirator, onderzoeker en kennisbron. Leefstijl is complex. Het vraagt een multi-disciplinaire aanpak. Vandaar is geen traject, geen behandeling en geen therapie hetzelfde. Afhankelijk van urgentie, tijdstraject, budget en motivatie stellen wij een plan van aanpak op, dat steeds bij gesteld kan worden, indien de omstandigheden er om vragen. De client – jij dus – bepaalt hoe we te werk gaan. Meer over verschillende onderdelen van een behandeling/traject:

  • de start
  • de aanpak en werkwijze
  • de voortgang & rapportage
  • onderzoeken
  • de behandeling/het traject
  • informatie: workshops, lezingen
  • massage
  • yoga en meditatie
  • mindfulness
  • ontgifting

Hieronder een korte toelichting.

De start

Wij kennen een gelaagdheid in onze behandeltrajecten. Van één of twee supplementen tot een volledig herstel van de darm.

De werkwijze is dus volledig afhankelijk van de vraagstelling (hulpvraag) en de huidige situatie van de client (probleemstelling). Het eerste gesprek (de intake) is daarom uitgebreid en vormt de basis voor de aanpak (het behandelplan). Dat kan een beweegadvies zijn, aanvullen van voedingstekorten, het aanpakken/oplossen van een ptss (emotioneel trauma), een beweeg-/voedingsadvies, ontgiften, darm behandeling, etc.

De aanpak

Wij maken gebruik van verschillende trajecten, opgebouwd uit modules. Basis voor onze werkwijze is Voeding en Beweging. Is er gedragsverandering nodig om een nieuwe leefwijze te kunnen aanleiding, kunnen we ook kiezen voor begeleiding en/of coaching.

De voortgang

Zijn er in aanvang ook klachten dan kunnen deze worden gemonitord, en gerapporteerd om de voortgang te blijven volgen. Indien er meerdere veranderingen nodig zijn, zullen we deze gefaseerd aanbieden. Praktijk wijst uit dat veel veranderingen in één keer minder makkelijk zijn vol te houden.

Van elk bezoek maken we een kort voortgangsverslag dat wij met je delen. Dit is een gespreksverslag en is puur bedoeld als richtinggevend. Het is nooit bedoeld als diagnose, vaststaande behandeling of ter ondersteuning van een traject. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Onderzoeken (Diagnose – Symptoomlast)

Om de huidige situatie van de client beter in kaart te brengen kunnen wij speciale vraagstukken (aandoeningen) in kaart brengen, voor zover dat nog niet door een huisarts is gebeurd. Wij doen dit in eerste instantie met goedkopere methoden, zoals vragenlijsten en bio feedback metingen. Mocht er dan aanleiding voor zijn, of een vermoeden ontstaan dat een grondiger onderzoek nodig is, kunnen wij samen kiezen voor een bloedonderzoek, ontlastingsonderzoek, speekselonderzoek om exact te weten wat er aan de hand is. Onderzoeken waarmee wij de symptoomlast in kaart brengen (diagnose) zijn divers en lopen uiteen van LevendBloed onderzoek tot Neurofeedback of HRV.

Met deze resultaten kunnen wij natuurlijk ook een gerichtere en snellere werkwijze nastreven, dan wanneer we geen informatie hebben. Leefstijl zonder klachten of met minimale klachten is ook al te verbeteren zonder dat we alles exact in kaart hebben. Toch kunnen we dit adviseren of – indien de situatie daarom vraagt – zullen we u vragen eerst bij uw huisarts langs te gaan.

Therapievormen

Mochten er grotere ontsporingen in de balans (homeostase) zijn, kunnen we er voor kiezen om herstel van de balans te ondersteunen met behulp van verschillende of een combinatie van therapie vormen (behandelingen).

Suppletie

In vele gevallen is het onvermijdelijk om het lichaam en de biochemie te ondersteunen met voedingssuppletie. Waar dit jaren geleden nog werd beschouwd als overbodig of zinloos, merken we meer en meer dat het noodzaak wordt en ook preventief al heel goed ingezet kan worden als aanvulling op de voeding. Aangezien onze voeding niet meer de voedingsstoffen bevat van 10 jaar geleden.

Maar ook als het lichaam zwaarder belast wordt of zich moet herstellen van belasting door stress (intern of extern) is suppletie, soms in hogere doseringen, nodig om het lichaam te voorzien van alle stoffen (vitaminen, mineralen, enzymen, spoorelementen) die het nodig heeft. Om hiermee iets te kunnen bereiken, stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit en zijn ze vaak wat duurder dan bij een drogist. De biologische beschikbaarheid (het nut) is dan ook vele malen hoger.

Ontgifting

Zodra je begint met afvallen en vetweefsel vrij komt, komen ook de afvalstoffen vrij, die door de overbelaste lever zijn gedumpt in vetweefsel.

Aangezien veel mensen belast zijn met gifstoffen, zien wij ontgifting en ontzuring als een wezenlijk onderdeel van leefstijl verandering. Vele vormen van interne stress hebben een gifstoffen belasting (ook als gevolg van verkeerde voeding, medicijnen, pesticiden (glyfosfaat), zware metaalbelasting, chemische stoffen in makeup, anti-transparant, zonnenbrand, maar ook gasdampen, uitlaatgassen en E-nummers).

Ook dit is soms hardnekkig en vraagt een veelvuldige en consequente aanpak om deze afvalstoffen af te kunnen breken en af te voeren. Wij bieden dit regelmatig aan in kleine groepjes, waarbij wij zorg dragen voor een informatie map, presentaties, onderzoek (belasting) en handleidingen.

Ook de sauna en (therapeutische) massages kunnen wij hierbij inzetten.

Informatie en/of workshop avonden

Naast de ontgiftingsgroepjes, organiseren wij thema avonden en/of lezingen met interessante sprekers over verschillende onderwerpen. Voor het actuele aanbod, bekijk hier de agenda.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om de hoogte te blijven.

 

 

Lijkt dit je wat en wil jij graag meer informatie over onze therapie vormen?
Informeer naar de mogelijkheden in de Leefstijlpraktijk of beter nog, maak een afspraak:

info@leefstijlpraktijk.nl of bel 06-51250804

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren