AANDOENINGEN

Aandoeningen, ook wel chronische klachten genoemd, ontstaan in de loop van de tijd. Soms over jaren.

De eerste signalen worden vaak niet (h)erkend of serieus genoeg genomen. Het is ook niet altijd makkelijk om de oorzaak direct te achterhalen. Maar als de klachten lang genoeg aanhouden of hardnekkig genoeg worden komt de noodzaak om in te grijpen dichterbij. Veel van dit soort aandoeningen zijn niet met één bezoek aan de huisarts of met één pilletje te behandelen.

Het is om die reden dat wij gezondheid en gezonde balans als doel hebben en een goede leefstijl als uitgangspunt. Dat houdt in dat je bereid moet zijn om je verantwoordelijkheid te nemen en ook veranderingen in je leven moet (willen) doorvoeren. Dit gaat niet van vandaag op morgen.

En dat dit niet altijd makkelijk is, dat weten wij als geen ander. Maar daar kunnen wij je bij helpen. We kunnen je ondersteunen bij de volgende klachten (in willekeurige volgorde) :

 • ziekte van Lyme
 • gewichtsbeheersing, overgewicht, diabetes mellitus, afvallen, etc.
 • beweging (met of zonder klachten)
 • gewrichtsklachten – spierklachten
 • stress- en stresspreventie / burn-out in / bijnier-uitputting / schildklier
 • verslavingen en/of gewenning (suiker, alcohol, werk, etc)
 • concentratie- en motivatie (uitstel) problemen, add, adhd, ass, etc.
 • darm aandoeningen (colitis ulcerosa, crohn, ibs, etc)
 • gezonde voeding, voedingsadviezen bij spijsverteringsklachten
 • orthomoleculaire voeding en suppletie advies
 • hoofdpijn – migraine
 • (chronische) vermoeidheid, fibromyalgie, CVS, MCS, langdurige stressbelasting, PTSS
 • gal- en leverziekten, maagklachten
 • hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, cholesterol, artherosclerose, e.d.)
 • metabool syndroom, Syndroom X, insulineresistentie
 • ontgiften, detox, verzuring, intoxicatie met zware metalen en pesticiden
 • ontstekingen, terugkerende infecties, verzuring
 • osteoporose – botontkalking
 • psychische klachten, depressie, adhedonie (geen zin meer)
 • reumatologische klachten
 • (auto) immuunziekten, voedings allergieen (gluten intolerantie)
 • slaapproblemen

Hieronder een korte toelichting bij sommige van de aandoeningen.

Ziekte van Lyme

Lyme (besmetting met de Borellia bacterie) is een multi-systeem aandoening. Er zijn vele soorten borellia bacterie stammen, waarvan er 8 soorten de mens zwaar kunnen belasten, w.o.:

 • Borellia Burgdorferii (“Bb”): algemene klachten
 • Borellia Garanii: voornamelijk neurologische klachten
 • Borrelia Afzelii: voornamelijk artritis-achtige klachten

Soms ontstaan als gevolg van de besmetting tevens één of meerdere co-infecties. Dat kan doordat een teek deze ook heeft. Denk hierbij aan de regelmatig voorkomende co-infecties: bartonella, babesia, ehrlichia, ricketsia, chlamydia pneumonia, Q-koorts en FSME.

Wordt de besmetting niet direct behandeld, dan ontstaat na verloop van tijd chronische lyme. Klachten kunnen dan uiteenlopen en ook wisselend zijn. Deze bacterie is een meester in vermommingen en wordt ook wel een kameleon onder de ziekten genoemd. Het is om die reden dat testen niet altijd betrouwbaar zijn.  Er circuleert een lijst met ruim 350 mogelijke symptomen.

Meest voorkomend zijn: ernstige vermoeidheid, zenuwpijnen/uitval, cognitieve problemen, gewrichtspijnen, sterk verzwakt immuunsysteem. Lyme kan zich op talloze manieren manifesteren De mogelijke symptomen kunnen elkaar in willekeurige volgorde afwisselen en kunnen ook heel snel en raadselachtig van plaats veranderen (overspringen). Dit maakt herkenning bijzonder lastig. Problematisch is ook dat de symptomen vaak nauwelijks te onderscheiden zijn van symptomen van andere ziektes, bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS), reuma, chronische vermoeidheid (ME/CVS), Parkinson, hersenvliesontsteking of candida (darm), candida en burn-out. Dit leidt gemakkelijk tot onjuiste diagnoses.

Aangezien in alle gevallen sprake is van afvalstoffen, die de bacteriën produceren en ook van een onvoldoende werkend immuunsysteem, beginnen wij de behandeling met de detoxfunctie ondersteunen en het immuunsysteem herstellen (colonconcept). Zonder dit is een behandeling te belastend voor de client en is het dweilen met de kraan open. We helpen in de energie behoefte door te korten aan te vullen.  In aanvulling daarop kiezen we voor een behandeling van suppletie in combinatie met lichttherapie, waarmee goede resultaten behaald zijn.

Gewichtsbeheersing

en:  overgewicht, insuline resistentie, schommelende bloedsuiker, diabetes (II).

Dit zijn aandoeningen die meestal ontstaan als gevolg van langdurige stress, waaronder ook metabole stress. Hierdoor ontstaat een hongergevoel dat maar niet gestild lijkt te kunnen worden. Door te veel suikers en koolhydraten en/of vetten ontstaat overgewicht en het lichaam kan de vertering niet meer aan. Dit hangt vervolgens ook weer samen met het risico op hart- en vaatklachten.

Wij kunnen hier een begeleidingstraject op starten, waarbij we kunnen testen op metabool-syndroom, de ontlasting (spijsvertering), de stressbelasting (HRV meting/EEG meting) en deze uitslagen kunnen meenemen in een behandeltraject. In dit behandeltraject op maat beginnen we het met het behandelen van de oorzaak en richten we ons daarnaast op gedragsverandering, bewegen en voeding. Van week tot week meten we de voortgang, zonder dat we hier te veel nadruk leggen op het doel. We richten ons meer op het proces.

In veel gevallen is de darmflora en een chronische stressbelasting (mede) oorzaak aan de onbalans.
Veel behoefte aan suiker en snaai-honger zijn vaak gevolgen en niet alleen de oorzaak.

Spijsvertering

en: aandoeningen van de spijsverteringsorganen, w.o.: de maag, de alvleesklier, de lever (en gal) en de (dunne en dikke) darm

Door gebrekkige voeding, of verkeerde eetgewoonten is onze spijsvertering in veel gevallen verstoord. Dat begint al in de mond. Goed kauwen is vaak geen tijd voor en de voeding wordt onvoldoende fijn gemaakt en niet meer voorzien van de juiste enzymen, waardoor de maag er een enorme klus aan heeft om de voeding voor te bereiden voor de rest van het traject.

De weinig maagzuur wordt vaak verward met te veel maagzuur en het vertrouwen dat een maagzuurremmer dit probleem wel zal fixen betekent het begin van nieuwe spijsverteringsklachten. Er wordt soms niet verder gekeken naar de oorzaak van de maagzuur problemen. Als de maagwand beschadigd is, is het ook aannemelijk dat niet meer alle vitaminen aangemaakt en/of getransporteerd kunnen worden.

De galproductie staat vaak onder druk, evenals de werking van de lever. De lever over belast is met gifstoffen, alcohol en medicatie. Hierdoor worden niet alle noodzakelijke eiwitten, enzymen en vitaminen gemaakt die de lever als taak heeft. Denk ook aan vitamine D.

Wanneer wij vermoeden dat iets in de spijsvertering niet helemaal goed gaat zullen wij dit testen en meenemen in het behandeltraject. Dat kan zijn door kruiden-/vitamines of enzymen. Vaak is het wenselijk om ontlastingsonderzoek te doen.

Dysbiose van de darm

en: darmklachten, candida, IBS, Crohn, C.U. etc.

Darmklachten beperken zich niet tot de darm. Een dysbiose in de darm kent verschillende mogelijke oorzaken, waaronder stress en spijsverteringsklachten.

Wanneer er een onbalans is, heeft dit ook weer gevolgen voor veel andere systemen. Het lijkt tegenstrijdig, maar een dysbiose in de darm heeft ook weer gevolgen voor de afwikkeling van stress. Overbelasting van het stresssysteem kan dus ontstaan in de darm.

Wanneer dit lang genoeg duurt, raakt de darmwand beschadigt en ontstaat er een Lekkende Darm (LeakyGutSyndrom). Dit kan gevolgen hebben voor het hele lichaam. Bovendien tast het het eerste lijn-immuunsysteem aan, met als gevolg overbelasting van de specifieke afweer en (laaggradige) ontstekingen en het risico op bacteriële en schimmel overbelasting in de bloedbaan. Mede hierdoor wordt de lever overbalast met gifstoffen en afvalstoffen.

Stress overbelasting

en: Burnout. Chronische vermoeidheid, geen zin meer, depressie en verslaving.

Het stress- en beloningssysteem is aan elkaar gekoppeld. Het wordt gereguleerd door signaalstoffen en receptoren. Wanneer dit ontregeld is zoekt het lichaam zelf naar oplossingen en past het aantal stoffen en de gevoeligheid van receptoren aan; hierdoor ontstaat endorfine resistentie. Deze kan herkend worden aan 3 kenmerken die zich tegelijkertijd voor kunnen doen:

-verminderde stressweerstand
-verminderde beloning
-verminderde mentale energie

Wanneer er sprake is van endorfine resistentie, heeft dat ook gevolgen voor de werking van dopamine, gaba en de gevoeligheid van de receptoren. Endorfine moet dopamine activeren (wat dan minder gebeurt) en moet de stresshormonen in de HPA as afremen (wat ook niet voldoende gebeurt). (Troost) voeding en exorfinen (uit voeding en bep. bacteriën in de darmen) hebben ook gevolgen voor dit systeem.

Het lichaam gaat dit in 3 fasen down-reguleren en past zich epi-genetisch aan aan de overbelasting en overprikkeling. Deze fasen zijn (kort beschreven) ter herkennen aan veel energie en veel plezier in de eerste fase, verminderd plezier, uitstelgedrag, concentratie stoornissen, vermoeidheid, behoefte aan troostvoeding, verslavingsgevoeligheid in de tweede fase en volledige uitputting in de derde fase.

Verslavingen zijn feitelijk compensaties van een verzwakt endorfine systeem. Verminderde plezierbeleving, concentratiestoornissen en eetstoornissen zijn gevolgen van een verzwakt endorfine systeem.

Stress is dus niet uitsluitend te wijten aan te veel werk of te druk zijn. Veel stress komt van binnenuit; vanuit de darmen, als gevolg van verkeerde voeding.  Maar ook oxidatieve stress en ontstekingsstress zullen – naast de metabole stress – het stress systeem van binnenuit aanjagen. Daardoor wordt de gevoeligheid voor stress groter en de de mogelijkheid om nog te ontspannen steeds lastiger.

Natuurlijk kun je veel doen, door ook alert te zijn op je mentale belasting. Ook is het belangrijk om te zien of er sprake van emotionele stress is; thema’s die nooit zijn opgelost en je wel een leven lang met je mee kan sjouwen.

Wanneer wij je begeleiden bij stress klachten gaan we eerst op zoek naar de mate van stressbelasting (komt dit doordat de sympaticus is overbelast, of omdat de parasympaticus niet meer voldoende kan werken). Ook kijken we naar de oorzaak van de stressbelasting en vervolgens stellen we samen een plan op om dit terug te reguleren. Dit is niet in een maand gefixt; het vraagt een langer durende actieve bijdrage, omdat het lichaam ook epi-genetisch moet aanpassen. Zonder dat is er een groot risico op terugval.

Ontgifting

en: verzuring, detox, zware metaalbelasting, mineralen

Momenteel is er bijna niemand meer zonder overmatige gifstoffenbelasting. Dat komt onder andere doordat onze voeding bewerkt is. Zowel in de landbouw om deze te ‘beschermen’ tegen ongedierte en schimmels en in de industrie om het houdbaar en smaakvol te maken.

Naast glyfosaat belasting komt ook andere zware metaal belasting steeds vaker voor. Een deel hiervan vloeit voort uit vaccinaties en tandvullingen (amalgaam). Daar komt dan ook nog bij dat we gemiddeld vaker en sneller en makkelijker naar medicatie onze toevlucht zoeken bij klachten.

Het orgaan dat hier bijzonder onder te lijden heeft is de lever. Deze moet al die gifstoffen afbouwen. Wat ook gewoon niet altijd lukt. Bovendien ontstaat er een tekort aan mineralen, wat het ontgiften ook nog eens bemoeilijkt.

Belasting met aluminiumverbindingen worden in verband gebracht met gevoeligheid voor besmetting met de ziekte van Lyme. Vaccinaties worden verondersteld schade te veroorzaken met formaldehyde (een kankerverwekkende stof), squaleen (veroorzaker van het Golfoorlogsyndroom), aluminium (dat je hersenen aantast), polysorbaat-80 (dat onvruchtbaarheid kan veroorzaken) en niet in de laatste plaats thiomersal: een giftige kwikverbinding dat voor neurologische en toxische schade zorgt en het immuunsysteem aantast. Belasting met glyfosaat blokkeert mogelijk een belangrijke stofwisselingsroute, die o.a. aminozuren, vitamine D, Q10 en K vitamines blokkeren.

Regelmatig organiseren wij lezingen rondom dit thema en organiseren wij ontgiftingsweken, waarin wij in een klein groepje werken aan ontgifting in meer of mindere mate. Ook meten en begeleiden we het ontgiften en vullen we tekorten in de mineraalhuishouding aan.

Hart- en vaatrisico

en: hart- en vaatklachten, artherosclerose, bloeddruk, cholesterol, e.d.

Hart- en vaatklachten zijn een belangrijke doodsoorzaak in de westerse wereld geworden. Zowel voor mannen als voor vrouwen boven de 50. De basis voor dit risico is natuurlijk al veel eerder ontwikkeld. Het leefstijl aspect speelt hier heel duidelijk een rol: te weinig bewegen en verkeerde voeding vormen een belangrijk aandeel in de oorzaak. Daarnaast speelt stress een belangrijke rol en ook de familiaire aanleg.

Wij ondersteunen in de benodigde leefstijlaanpassingen, ook als dat moeilijk is of veel tijd kost. Bovendien kunnen wij kijken waar er voedingstekorten zijn en een supplement op maat maken om de te korten aan te vullen. We monitoren bloeddruk, cholesterol (dat minder een oorzaak is, maar meer een richting aanwijzer) en vaat belasting (artherosclerose).

Overige klachten

Dan zijn er nog een scala aan andere klachten. Waarvan de meeste ook leefstijl gerelateerd zijn, in meer of mindere mate. Immuun aandoeningen en (voedings) allergieën vinden vaak de oorsprong in de darmen. Daarnaast zijn wat gerichte interventies mogelijk om hiermee aan de slag te gaan.

Neem gerust contact op om te vernemen of wij iets voor je kunnen betekenen.

Regelmatig hebben wij informatieavonden over bovenstaande thema’s. Kijk op de agenda voor het actuele aanbod.
Meld je aan voor de nieuwsbrief om de hoogte te blijven.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren