HPU

HPU : een stofwisselingsstoornis

HPU is een stofwisselingsstoornis, waar steeds meer aandacht voor is. In Duitsland nog meer dan in Nederland erkend, maar gelukkig in toenemende mate. Door niet aflatend onderzoek door vasthoudende wetenschappers en onderzoekers, waaronder Dr. Abram Hoffer en dr. John Kamsteeg. Het wordt ook wel ‘pyrollurie’ of de ‘mauve factor’ genoemd. Dit door de pyrrolen, die voorkomen in de urine van mensen met deze aandoening.

Deze aandoening – die erfelijk in aanleg is – kenmerkt zich voornamelijk door een B6 en Zink defficiency (tekort) door een verhoogde uitscheiding van deze stoffen. Dit chronische tekort kan lijden tot tal van klachten.

De gevolgen van HPU

Symptomen veroorzaakt door een verminderde heem-synthese
Bij HPU wordt minder heem geproduceerd dan normaal. In ernstige gevallen leidt dit tot klachten. Heem is de bouwsteen voor hemoglobine, myoglobuline en cytochroom C. In deze gevallen zien we symptomen optreden zoals bloedarmoede, vermoeidheid, spierzwakte (voornamelijk van de armen), en functionele leverproblemen.

Symptomen veroorzaakt door deficiënties van pyridoxaal-5-fosfaat en zink
Het grootste deel van de symptomen worden echter veroorzaakt door de tekorten aan pyridoxaal-5-fosfaat, zink en mangaan. Tot deze klachten behoren spierzwakte, gewrichtsklachten (hypermobiliteit), bekkeninstabiliteit, bandenproblemen, problemen met de vertering van koolhydraten, (koolhydratenintolerantie), allergie als gevolg van een slechte eiwitvertering, problemen rond menstruatie, zwangerschap en bevalling, hypoglykemie of diabetes.

Symptomen veroorzaakt door een storing in de hormonale regulatie
Tot deze symptomen behoren vermoeidheid, overactiviteit/gedrevenheid, hypofyse onderfunctie, schildklierstoornissen, hoofdpijn/migraine, glutengevoeligheid, lage bloeddruk, verminderde vruchtbaarheid, overgewicht, hart- en vaatziekten, e.d. Alcoholische dranken en bepaalde geneesmiddelen laten de porfyrie-klachten toenemen, terwijl vitamine B6 en zink de klachten verminderen.

               

HPU patienten kennen vaak kraakbeenzwakte.

HPU kent mogelijk vele gevolgen en zijn persoonsafhankelijk en worden sterk beïnvloed door leesftijl.  Veel van deze individuele symptomen op zich zijn geen reden om HPU te vermoeden, naarmate er meer van deze klachten zijn, kan het goed zijn om dit nader te onderzoeken om het uit te sluiten (of bevestiging te krijgen). Deze lijst is niet uitputtend. Heb je een vermoeden, kan je ook de vragenlijst op deze site nog invullen.

 • overgewicht (of ondergewicht),
 • spierzwakte,
 • soepel kraakbeen,
 • gewrichtspijnen,
 • verstopping of diarree,
 • hypoglycemie,
 • bloedarmoede,
 • lage bloeddruk,
 • geen droomherinnering,
 • schizofrenie,
 • depressie,
 • vermoeidheid,
 • onvruchtbaarheid,
 • menstruatie klachten,
 • hoofdpijn,
 • vergiftigingsverschijnselen,
 • allergieën,
 • etc etc.

 

HPU en (chronische) Lyme

Mensen met chronische Lyme blijken vaak ook HPU te hebben. Het is om die reden dat deze mensen ook baat kunnen hebben bij HPU therapie. Dr. Klinghardt uit Kirkland vond dat 80% van zijn chronische Lyme patiënten ook HPU had. Een artikel van hem over dit onderwerp staat in de literatuurlijst onder aan deze pagina. De behandeling van Lyme heeft vaak meer succes, wanneer eerst HPU wordt behandeld. Het lichaam is dan beter in staat om schimmels, parasieten en zelfs zware metalen weer op te ruimen. Hiervoor zijn adequate niveau’s nodig van zink, biotine, mangaan en vitamine B6 en arachidonzuur; stoffen die een groot aantal lichamelijke processen ondersteunen (Forsgren S. KPU/HPU: www.publichealthalert.org)

HPU therapie

Bij een sterk vermoeden van HPU is het van belang om dit vast te stellen via Urine onderzoek.

Vitamine D spiegels zijn vaak te laag bij HPU patiënten. Suppletie heeft niet altijd het gewenste effect. Het lijkt er op dat Vitamine D dan wordt gebonden aan koper en zich opslaat in de weefsels en is dan dus inactief. Dit kopercalcitriol veroorzaakt dan peroxidatie van vetten, eiwitcarbonylatie en DNA schade. Deze binding wordt ook in verband gebracht met obesitas, db II, leaky gut. Dus mogelijk leidt het geven van Vitamine D aan een HPU patiënt niet tot normale vitamine D spiegels, en mogelijk zelfs averechts.

Een basis behandeling bij een lichte vorm van HPU kan bestaan uit suppletie van o.a. een multivitamine met stoffen als P5P en zink, en evt. mangaangluconaat en evt. magnesiumgluconaat. Ook visolie kan behulpzaam zijn. Er zijn nog meer voedingsstoffen die  behulpzaam kunnen zijn en vinden een vaste plaats in HPU therapie.

Tips

Met HPU kan je een goed leven hebben, echter is het wel van belang om het te herkennen en behandelen met suppletie. Doe je dit niet worden klachten erger. De behandeling is maatwerk omdat de gevolgen voor iedereen anders uitpakken. Om de situatie te verbeteren of niet te laten verslechteren zijn er wel een aantal leefstijltips van belang om in acht te nemen:

 • Zorg voor rust en evenwicht in je lichaam (zie aandoening Stress & Burnout)
 • Kies voor een uitgebalanceerd voedingspatroon dat past bij jou (wees voorzichtig met suiker, zuivel (kaas en melk), koffie, bepaalde E-nummers, en gluten)
 • Beweeg voldoende, maar niet ontzettend intensief
 • Zorg voor suppletie op maat met aandacht voor bovenstaande aspecten.

Boeken tips:

 • ‘HPU en dan… ‘; J. Kamsteegh (in te zien in onze praktijk)
 • KPU en HPU bij LYME, door Dr. Klinghardt; hier downloaden
 • Overige literatuur en artikelen op te vragen (ook in te zien).
 • Zie ook de website: www.keac.nl

© Veel van deze tekst is ontleend aan een uitgave/artikel gewijd aan HPU, in Ortho-2-2017

Herken jij dit en wil jij graag hulp? Er is een vragenlijst beschikbaar om beter te kunnen inschatten of je klachten kunnen voortkomen uit HPU.  Heb je reden om te denken dat je klachten hieruit voortkomen, kunnen we dit testen in urine.
Wacht dan niet langer en maak een afspraak.