ZELF ONDERZOEK & VRAGENLIJSTEN

Je kent jezelf het beste.

Om je te helpen een beter beeld te krijgen van wat je symptomen mogelijk inhouden, kunnen we je ook op weg helpen met meer informatie en vragenlijsten, die niets uitsluiten of bevestigen, maar mogelijk een richting waarin de symptomen wijzen. Op elk onderwerp hebben wij ook informatie, als achtergrond informatie om een beter begrip te krijgen van ontsporingen in die richting.

Nader onderzoek kan dan uitsluitsel geven. Voor echt serieuze klachten en acute problemen neem altijd onmiddellijk contact op met de huisarts. Heb je het idee dat je met leefstijl aanpassen gezonder kunt leven en klachten kunt aanpakken, maak dan een afspraak.

Vragenlijsten t.b.v. burnout, stresspreventie en endorfineresistentie (©BrainQ):

Vragenlijst t.b.v. neurotransmitters

Vragenlijst HPU (Hemopyrrollactamurie of kryptopyrrolurie)
Meer informatie over HPU, lees hier >>

Vragenlijst Ziekte van Lyme (Borrelia burgdorferi)
Meer informatie over Ziekte van Lyme, lees hier >>

Vragenlijsten t.b.v. de spijsvertering

Test t.b.v. de schildklier
Meer informatie over de werking van de schildklier, vind je (binnenkort) hier>>

Test t.b.v. verzuring
Meer informatie over zuur-basen in je lichaam, vind je (binnenkort) hier>>

  • Hoe weet je of je pH nog klopt en wat vertelt een onbalans in pH je?
    Download hier een pHtest.

Vragenlijst t.b.v. het Immuunsysteem

Vragenlijst t.b.v. CVS (chronische vermoeidheidsklachten)

Vragenlijst t.b.v. HRV meting

Deze vragenlijst is bedoeld als begeleiding bij een 24-uurs HRV meting. Deze meet stressbelasting en de balans tussen het sympathische en parasympatische systeem. Voor deze meting is een HRV meter nodig. Kosten van dit onderzoek zijn € 35,-
Wanneer u daarna een recept afneemt, kunnen wij deze kosten in mindering brengen. Hier kunt u een afspraak voor maken.

Vragenlijst t.b.v. HCK recept (voedingssupplement op maat)

Deze vragenlijst is bedoeld als basis voor een recept, volledig op maat gemaakt voor persoonlijke situatie en klachtenbeeld. Deze vragenlijst geeft een goede basis bij een overwegend gezond persoon met een relatief gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld bij intensieve sporters of mensen met een intensieve leef-omgeving. Ook naast spijsverteringsklachten of bijv risico profiel Hart- en Vaat klachten of andere erfelijke belasting ter preventie. Indien er een meer complexe situatie is, en meer klachten loont het zich om ook een HRV meting te doen. Maak daarvoor een afspraak.

Uitgebreid symptoomlast onderzoek

Hiervoor dien je mij een mail te sturen, met daarin : je persoonlijke gegevens, adres, geboortedatum. Je ontvangt dan van mij een link naar een beveiligde omgeving, waar je de vragenlijst digitaal kunt invullen, op je eigen moment, rustig thuis. Naar aanleiding hiervan ontvang je van mij een kort verslag met de interpretatie. Kosten van dit onderzoek zijn € 50,-.
Mocht je daarna een consult willen om e.e.a. te bespreken, kunnen we deze kosten eventueel in mindering brengen. Dit onderzoek maakt namelijk ook deel uit van een intake (eerste afspraak). We kunnen dan een inschatting maken in welke richting vervolg onderzoek nodig is. Mail de genoemde gegevens met het onderwerp (symptoomlastonderzoek) naar: info@leefstijlpraktijk.nl

Lijkt dit je wat en wil jij graag meer informatie over onze wijze van symptoom vaststelling en interpretatie?
Informeer naar de mogelijkheden in de Leefstijlpraktijk of, beter nog, maak een afspraak: info@leefstijlpraktijk.nl of bel 06-51250804